SKS Årsmelding 2013
Skriv ut artikkel

Image

 

Sjøfossen Energi AS

Sjøfossen Energi AS ble etablert i 1945. Selskapet driver med kraftproduksjon og omsetning til engros- og sluttbrukermarkedet. I tillegg driver selskapets entreprenøravdeling tjenesteyting knyttet til kraftproduksjon, drift og vedlikehold av strømnett, samt mer ordinært entreprenørarbeid.

I 2013 kjøpte SKS samtlige aksjer i Sjøfossen Energi AS fra kommunene Gildeskål og Beiarn samt fra private aksjonærer og Sjøfossen Energi AS ble dermed 100 % datter til Salten Kraftsamband AS. I 2013 solgte selskapet kraftrettigheter i form av kvotekraft og frikvotekraft til SKS Produksjon og i tillegg sine aksjer i SKS til Nordland Næringsvekst AS.

Disse hendelsene er sterkt med på å prege årets regnskapsmessige resultat. Selskapet ble i generalforsamling 24.02 d.å. fisjonert slik at det nå framstår som 3 ulike selskaper; Sjøfossen Eiendom AS, Sjøfossen Entreprenør AS og Sjøfossen Energi AS. Rendyrking av de ulike segmentene og arbeide med å videreutvikle de ulike virksomhetene, sammen med nærmere integrering mot resten av SKS-konsernet er av de viktigste oppgavene som det arbeides med i 2014.

Markedsposisjon

Ved utgangen av 2013 hadde Sjøfossen Energi ca. 2.600 kraftkunder. Produksjonen til selskapet kommer fra 5 kraftverk lokalisert i Gildeskål og Beiarn kommuner og utgjorde i 2013 88 GWh. Når det gjelder kraftsalg så selger Sjøfossen Energi all produsert kraft på spot gjennom SKS Kraftsalg AS. For entreprenøravdelingen er hovedmarkedet Nordlandsnett (Gildeskål og Beiarn), hvor Sjøfossen's entreprenøravdeling utfører drift og vedlikehold av distribusjonsnettet, men også i andre deler av Nordland og Troms. Entreprenøravdelingen utfører i tillegg oppdrag som klargjøring av tomter, grøfting og brøyting i kommunene Gildeskål og Beiarn. Sjøfossen Energi tilbyr tørris-blåserensing av nettstasjoner, og denne oppdragsmengden vokser fra år til år.


Utbygging av småkraft i Gildeskål og Beiarn utføres gjennom selskapene Sjøfossen Energi og dattersleskapet Beiarkraft. Småkraftutbygging  på Helgeland utføres av datterslekapene Helgeland Småkraft, Hattfjelldal Kraft og Krutåga Kraft. Helgeland Småkraft har ett kraftverk i drift.


Risikoprofil

En av risikofaktorene for lønnsomheten til kraftproduksjon er lav kraftpris. I tillegg er det usikkerhet rundt el-sertifikatpriser. Utfordringer for Sjøfossen's entrprenørvirksomhet baserer seg på evnen til å rekruttere energimontører, prosjektledere og energiingeniører. En annen utfordring er evnen til å vinne anbudskonkurranse med tilbud som gir overskudd.


For småkraftutbygging er risiko knyttet til om selskapene oppnår konsesjoner på omsøkte prosjekter, lønnsomheten i nye utbyggingsprosjekter, samt tidsperspektivet som går på om konsesjon mottas opp i mot kapasitet hos entreprenør.

Sjøfossen håndterer risiko for kraftsalg gjennom å sikre priser i henhold til selskapets sikringsstrategier. For entreprenøravdelingen jobber Sjøfossen aktivt med rekruttering og har lærlingeplasser for å rekruttere spesielt energimontører. Håndtering av risiko for småkraftutbygging går på å utføre grundige forberedelser med vekt på stram kontroll på utbyggingskostnadene.
Skriv ut artikkel - Gå til toppen