SKS Årsmelding 2013
Skriv ut artikkel

Image

 

Salten Kraftsamband AS


Selskapet er morselskap i SKS-konsernet og består av konsernledelsen, konsernrådgivere, samt staber som leverer fellestjenester til konsernet, og i noen grad til virksomheter utenfor konsernet.

 

Konsernrådgivning

Morselskapet har tre konsernrådgivere med fokus på forretningsutvikling, adminstrasjon, marked og kommunikasjon.


Økonomi og regnskap

Stabene leverer tjenesteroppgaver innenfor lønn, regnskap, økonomirapportering, controller-virksomhet og diverse fakturering.


HR

HR-staben leverer tjenester innen strategisk planlegging, koordinering og rådgivning innenfor områder som personalforvaltning, kompetanseutvikling, rekruttering, organisasjonsutvikling og informasjon.


KHMS

KHMS-staben leverer tjenester innen etablering, koordinering og internt tilsyn innenfor områder som kvalitetsstyring / kvalitetssikring, HMS, beredskap og ytre miljø.
Skriv ut artikkel - Gå til toppen