SKS Årsmelding 2013
Skriv ut artikkel

Ivar Kristiansen

Ivar Kristiansen

Styrets leder

Ivar Kristiansen har bred erfaring som styreleder og som styremedlem fra ulike foretak. Han er tidligere medeier i tidsskriftet Næring i Nord og en rekke andre handelsbedrifter.


Kristiansen satt frem til i 2013, fire perioder som stortingrepresentant for Nordland Høyre og fungerte blandt annet som nestleder av energi- og miljøkomiteen.

Han er tidligere fylkesvaraordfører i Nordland. Har erfaring som medlem i Nordisk Råd og NATOs Parlamentariske Forsamling. 

Torny PedersenTorny Pedersen

Styrets nestleder

Torny Pedersen var stortingsrepresentant for Nordland Arbeiderparti i perioden 1997 - 2009. Hun var medlem av energi- og miljøkomiteen i åtte år, samt familie-, kultur-  og administrasjonskomiteen i fire år.


Pedersen er tidligere varasekretær i Odelstinget, medlem av Den Interparlamentariske Union  (IPU) og delegat til FNs generalforsamling to ganger. Hun er tidligere varaordfører i Fauske kommune, kommunestyremedlem, formannskapsmedlem og medlem av administrasjonsstyret. Torny Pedersen har arbeidserfaring fra Posten Norge, og 5 år som undervisningsassistent ved Sulitjelma skole. 

ImageAnna Maria Aursund

Styremedlem

Anna Maria Aursund er administrerende direktør i Troms Kraftforsyning og Energi AS og Troms Kraft Produksjon AS. Hun har tidligere hatt en rekke ledende stillinger i større og mindre selskaper.


Hun har omfattende kompetanse innen teknologi, ledelse og forretningsutvikling, og har bred erfaring fra styreverv i ulike bransjer.

Aursund er utdannet sivilingeniør og har bl.a. tilleggsutdanning innen økonomi, strategisk ledelse og styrearbeid.

 ImageKarin Bjune Sveen

Styremedlem

Karin Bjune Sveen har til sammen over 20 års praktisk erfaring fra økonomistyring/ledelse innen kommune, fylkeskommune og sykehus, senest som økonomisjef i Bodø kommune. I tillegg har hun erfaring fra etablering og drift av eget AS.

 

Bjune Sveen er utdannet siviløkonom med spesialisering innen innovasjon/iverksetting og har tilleggsutdanning innen markedsføring, jus og pedagogikk. Hun har hovedfag i bedriftsøkonomi og lektorgodkjenning.


ImageStig Wiik

Styremedlem
 

Stig Wiik har vært ansatt som energioperatør i SKS Produksjon siden 1989. Han ble verneombud i SKS i 2003, og har siden 2004 fungert som hovedverneombud. I tillegg har han de siste tre årene fungert som leder for AMU.


Han har siden 2011 vært ansatterepresentant i SKS konsernstyre.

Wiik er utdannet energioperatør.ImageTerje Stabæk

Styremedlem

 

Terje Stabæk jobber i dag som assisterende næringssjef i Nordland fylkeskommune. Han er samtidig leder for Nordland Næringsvekst AS.  Han har tidligere ledet konsulentavdelingen i VINN og har erfaring fra ledende stillinger i flere store norske konsulentselskaper som Asplan Viak og Norconsult.


Han har hatt ansvar for mange store utredningsprosjekter rettet mot olje/gass og energisektoren i tillegg til industrielle analyser.  Han har bred erfaring fra styrearbeid og sitter i dag som styremedlem i DIPS ASA og SKS.


Stabæk er utdannet sivilingeniør, Master of Science, fra NTH, nå NTNU.


 ImagePer Arne Berg Mathisen

Styremedlem

Per Arne Berg Mathisen jobber som driftssjef ved SKS driftssentral, en stilling han har hatt siden 1993. Han ble først ansatt i SKS Produksjon i 1983.

 

Han har i perioden innehatt flere styreverv og er valgt inn som ansatterepresentant i SKS konsernstyre.


Berg Mathisen er utdannet elkraftingeniør fra Narvik Ingeniørskole.
 

 
Skriv ut artikkel - Gå til toppen