SKS Årsmelding 2013
Skriv ut artikkel

Image

SKS-konsernet

 

Om SKS

Salten Kraftsamband AS (SKS) ble dannet som andelslag i 1956. Selskapet skulle stå for utbygging av overføringsnettet og transformatorstasjoner i Salten. SKS ble i 1964 omdannet til aksjeselskap, og ble ved fusjon i 1975 utvidet til å omfatte både regionalnett og kraftproduksjon. Dagens konsernmodell ble opprettet i 2003. Konsernet har hovedkontor på Fauske.

Virksomheten

SKS er et nordnorsk kraftkonsern, største nordnorske kraftprodusent og landsdelens tredje største kraftleverandør av strøm i sluttbrukermarkedet. Konsernet er eier av entreprenørselskap innenfor bygging og vedlikehold av kraftlinjer. I tillegg er konsernet direkte og indirekte netteier gjennom sitt eierskap i selskapene Rødøy-Lurøy Kraftverk AS, Nord-Salten Kraft AS og Nordlandsnett AS.

Konsernet driver produksjon av elektrisk energi fra 18 kraftstasjoner i Salten og Nord-Helgeland. Vår driftssentral overvåker og styrer egne og eksterne selskapers kraftanlegg. I tillegg deltar SKS i markedet med kjøp og salg av kraft, herunder også salg direkte til sluttbrukere. Konsernet tilbyr datatjenester til elverk og andre kunder i området, samt bygg- og vedlikeholdstjenester til elverk i- og utenfor Salten-regionen.

SKS-konsernet deler sin virksomhet inn i følgende forretningsområder:

 

  • Vannkraftproduksjon.
  • Krafthandel og forvaltning.
  • Driftssentral og avregningstjenester.
  • Entreprenørvirksomhet.
  • Nettvirksomhet.

Medarbeidere, utdanning og arbeidsmiljø

Et godt arbeidsmiljø er viktig for SKS sin verdiskapning og utvikling. Menneskene som arbeider i SKS er ved siden av vann, selskapets viktigste ressurs. SKS gjør flere tiltak for å ta våre på selskapets ansatte og for å tilby videre utvikling. Det være seg kompetanseutvikling, helsefremmende tiltak, sterkt fokus på HMS, i tillegg sosiale sammenkomster og et bredt tilbud av velferdsgoder, herunder lån av hytter, båter og diverse utstyr.

SKS er en IA-bedrift og arbeider målrettet for å holde et lavt sykefravær og i tillegg ivareta ansatte som har spesielle behov for tilrettelegging av arbeidssituasjon. Selskapet har et aktivt bedriftsidrettlag.


Skriv ut artikkel - Gå til toppen