SKS Årsmelding 2013
Skriv ut artikkel

Image

Vår visjon

Konsernets visjon er «Vi skaper muligheter». Visjonen utrykker evne og vilje til å skape mulighet for vekst og utvikling. Denne muligheten gjelder vekst i energiproduksjon, vekst innen salg og handel med kraft, og mulighet for vekst og utvikling innen andre forretningsområder konsernet er engasjert i.  Visjonen utrykker også viktigheten av å skape utvikling internt. Konsernet skaper muligheter for ansatte gjennom personlig og faglig utvikling, og konsernet skaper muligheter gjennom kontinuerlig forbedring av prosesser og systemer. Gjennom utbytter til eierne, betydelige årlige skatter og avgifter , samt sponsorvirksomhet, - skaper konsernet også muligheter for fellesskapet.


Våre verdier

Verdiene «Engasjert og Troverdig» er godt forankret i vårt daglige arbeid. I tillegg har vi etablert verdien «Nyskapende», som skal trigge oss til å løfte blikket, og spørre oss selv i det daglige – er det beste måte å løse denne oppgaven på, eller skal vi gjøre det på en ny og bedre måte?

 • Nyskapende.

  I SKS skal vi vise vilje og evne til å tenke nytt, være innovativ og kreativ. Vi skal evne å gå i front og velge å ha en proaktiv tilnærming til fremtiden, gjerne i samarbeid med andre.
   

 • Engasjert

  I SKS har vi glød og entusiasme. Vi opptrer imøtekommende og inkluderende overfor hverandre, våre kunder og samarbeidspartnere.
 •  

 • Troverdig

  I SKS legger vi vekt på å opptre profesjonelt, ærlig, lojalt og pålitelig overfor hverandre, våre kunder og omverden for øvrig. Vi setter sikkerhet høyt og legger vekt på å ta vare på miljøet.

 


Skriv ut artikkel - Gå til toppen