SKS Årsmelding 2013
Skriv ut artikkel

Image

 

SKS Kraftsalg AS 

SKS Kraftsalg selger strøm til privatpersoner og bedrifter over hele landet. Denne aktiviteten startet i 1997. Selskapets strategi har hele tiden vært å kunne tilby kundene et bredt utvalg av produkter til konkurransedyktige priser. Flere distribusjonsselskap i Nordland selger i dag strøm til sine nettkunder i kommisjon for SKS Kraftsalg.Selskapet leverer kraft til sluttbrukere over hele landet og er en av rundt 15 landsdekkende kraftleverandører på konkurransetilsynets liste. I tillegg er selskapet den eneste kraftleverandøren som tilbyr fastpriskontrakter på 5 år. I Nord-Norge er SKS Kraftsalg en av de tre største kraftleverandørene.

Kjøp og salg av kraft i engrosmarkedet er en stor aktivitet i selskapet. Innkjøp av gode analyser gjør selskapet i stand til å omsette de kraftressursene som selskapet sine samarbeidspartnere og kommuner er i besittelse av, på en måte som gir god fortjeneste både for kunde og eget selskap.

 

SKS Kraftsalg handler kraft og miljøverdier på vegne av kunder som har valgt selskapet som forvalter. Dette gjelder både kunder med litt større forbruk og kunder som har kraftproduksjon eller kraftrettigheter. Selskapet sine kunder har gjennom årene fått tilført betydelige verdier gjennom SKS Kraftsalg. På miljøverdi har selskapet en stor omsetning av ulike typer sertifikater til andre land innenfor EU-systemet. I 2012 ble loven om el-sertifikater innført i Norge. Dette er et satsingsområde for SKS Kraftsalg, som forvalter el-sertifikater både for produsenter og kjøpere.

 

SKS Kraftsalg fortsetter å utvikle avregningstjenester som eget forretningsområde. Selskapet har hatt balanseansvaret for samtlige kraftselskap i Salten helt siden 1992. Balanseavregningsreglene som ble innført høsten 2009 har gjort denne jobben mer kompleks enn tidligere, men gode systemer har gjort selskapet i stand til å takle de nye utfordringene på en offensiv måte for alle samarbeidspartnere. Gjennom et godt samarbeid med den døgnbemannede driftssentralen til SKS Produksjon kan SKS Kraftsalg tilby en tjeneste hvor produsentene kan melde inn endringer i sine produksjonsplaner når som helst i døgnet. På den måten kan de minimalisere sine ubalansekostnader.

Image


Markedsposisjon

SKS Kraftsalg har kunder i hele landet, men har selvsagt et spesielt fokus på den egne landsdelen. Selskapet tror at nærhet til kundene i tillegg til konkurransedyktige priser er viktig. SKS Kraftsalg har ingen aktivitet utover landets grenser bortsett fra at selskapet på vegne av Nord-norske produsenter selger forskjellige typer opprinnelsesgarantier til kunder i store deler av Europa. SKS Kraftsalg sine tjenester og produkter er etterspurt over hele landet, og allsidigheten gjør selskapet robust for svingninger i markedet. I år med dårlige marginer på salg av kraft vil andre deler av virksomheten fortsatt kunne levere gode resultat for selskapet, og drive med god lønnsomhet.

Risikoprofil

SKS Kraftsalg er eksponert for endringer i kraftpriser og volum i noe av innkjøpt produksjon og forbruk hos sluttkundene. Selskapet har utarbeidet et risikodokument som beskriver hvordan disse risikoelementene skal håndteres og begrenses. Selskapet er i begrenset grad eksponert for valutasvingninger. Kraftkontrakter som cleares på Nasdaq OMX er notert i Euro. Valutarisiko blir begrenset ved bruk av finansielle valutainstrumenter.

SKS Kraftsalg har ingen urovekkende stor post på tap på fordringer, men er eksponert for risiko for at sluttkundene ikke betaler for seg. Det er etablert gode rutiner for oppfølging av manglende betaling, og eventuell heving av kontrakten dersom kundene ikke gjør opp for seg. I forbindelse med avtaler om salg av energisertifikater vurderes motparten i hvert tilfelle.Skriv ut artikkel - Gå til toppen