SKS Årsmelding 2013
Skriv ut artikkel

Image

 

Fram Kraftentreprenør AS

 
FRAM Kraftentreprenør AS tilbyr tjenester innenfor utbygging og vedlikehold av produksjon- og overføringsanlegg, prosjektering, tjenester innen bygg- og anlegg, mekaniske-, elektro- og fibertekniske arbeider. Oppdrag baserer seg i hovedsak på anbud og fastprisavtaler.
 

Image


Markedsposisjon

FRAM inngår i et ressurssamarbeid med aktører i Nordland, Troms og Finnmark. Selskapene skal være profesjonelle og foretrukne elektroentreprenører med totalleveranser av utbygging, drift og vedlikehold av infrastruktur innen kraft og fiber i Nord- Norge. Ressurssamarbeidet har en målsetning om å ta 30 % av dette markedet. Fram Kraftentreprenør sine kunder skal være energi- og nettselskap samt industri og næringsliv, primært i Nord-Norge.
 

Risikoprofil

FRAM er gjennom sin virksomhet eksponert for risiko på flere områder. Markedsrisiko påvirkes av produksjon - og nettselskapenes investeringsnivå fremover. Investeringsnivået er vurdert som betydelig. Selskapet opererer konkurranseutsatt noe som innebærer å ha kostnadsnivå som er konkurransedyktig, god kvalitet og økonomi i prosjektutførelsen og et målrettet salgs- og markedsarbeid.

Selskapet har få, men store kunder. Risikoen for at motparter ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser anses som lav. I forbindelse med større kontrakter kreves det garanti fra kunden før arbeidet starter. Oppdrag baserer seg i hovedsak på anbud og fastprisavtaler. Dette innebærer at selskapet løper risiko for de prisberegninger og forutsetninger som legges til grunn i tilbudene.  Fram Kraftentreprenør har i 2013 utviklet og tatt i bruk en ny kalkylemodell, samt påbegynt implementering av kvalitetssystem, noe som bidrar til å redusere operasjonell risiko. 


Skriv ut artikkel - Gå til toppen