SKS Årsmelding 2013
Skriv ut artikkel

SKS som tjenesteleverandør til egen bransje

Image

Image

 

SKS tilbyr et bredt spekter av tjenester innfor handel og forvaltning av kraft, elsertifikater og miljøverdi, driftsentraltjenester, oppgjør- og avregningstjenester, salg til sluttbrukerkunder og entreprenørtjenester.


Markedstilgang

Har du bygd et kraftverk eller sitter du på kraftrettigheter kan vi være behjelpelig med å realisere verdien dette representerer. SKS handler kraft og kraftrelaterte produkter på markedsplassene i Norden og Europa. Vi gir bransjen tilgang til alle relevante markeder.

SKS har flere krafthandlere som har vært aktive i markedet helt fra den spede start på begynnelsen av 1990-tallet. Gjennom en stor kundemasse av kraftprodusenter og kraftrettighetshavere er vi aktive både på organiserte og uorganiserte markeder. Her omsetter vi både kraft, elsertifikater og ulike typer opprinnelsesgarantier. Vi overvåker markedene, analyserer og gjennomfører handler når vi i samråd med kundene finner de rette tidspunktene.
SKS' markedstilgang reduserer kundenes kostnader og gir økte inntektsmuligheter. Gjennom samarbeidet videreutvikles vår felles kompetanse, og kompetansen i landsdelen.


Risikostyring

Prisene i markedene for kraft og el-sertifikater varierer mye og kan  gi store variasjoner i inntekter og utgifter fra år til år for de som er eksponert for risikoen i disse markedene. SKS har gjort dette til et forretningsområde, og vi bistår gjerne andre aktører som ønsker å være kunde hos oss med å kartlegge og håndtere denne risikoen. SKS bistår med å identifisere den risikoen som ligger i kundens kraftportefølje, og foreslår hvordan risikoen kan håndteres ved bruk av sikringsinstrumenter.

Gjennom mange år i markedene for kraft og relaterte produkter har SKS opparbeidet høy kompetanse på ulike sikringsstrategier. SKS overvåker markedene, analyserer, informerer og passer på at våre kunder ikke tar større risiko enn de ønsker. SKS leverer denne tjenesten til kraftleverandører, kraftprodusenter, innehavere av kraftrettigheter, over hele landet.


Oppgjør- og avregningstjenester

Vår oppgjørssentral leverer tjenester til et 20-talls energiselskap i nordnorge. Dette gjelder engrosavregning og tilgang til markedene. Dette er nettselskap, produksjonsselskap og omsetningsselskap. Vi prognoserer forbruk og gjør oppdekning, anmelder prisavhengig og prisuavhengig produksjon og utfører handel i de kortsiktige markedene. Videre kontrollerer vi kundene sitt oppgjør mot de forskjellige markedsplassene, og leverer et samlet oppgjør for fysisk og finansiell handel.


Driftssentraltjenester

SKS tilbyr bransjen styring og overvåking av nett og kraftanlegg. SKS har siden åpning av driftssentralen i 1982 utviklet god kompetanse innenfor døgnkontinuerlig styring og overvåking av kraftverk og nettanlegg. I løpet av årene har denne tjenesten blitt mer og mer etterspurt, selskapet leverer nå tjenester til flere kunder i regionen. Driftssentralen gjør blant annet fysisk handel i de kortsiktige markedene, og anmelder både forbruk og forventet produksjon, samt endringer i produksjonsplan.


Sluttbrukersalg gjennom bransjesamarbeid

Flere nettselskap i nordnorge formidler kraftkontrakter til sine nettkunder gjennom SKS sin egenutviklede kommisjonærordning. Dette gir forutsigbare inntekter og redusert risiko for nettselskapene og gode produkter til kundene.
SKS har leveranser til kunder over hele landet og er i dag en av rundt 15 landsdekkende kraftleverandører på konkurransetilsynets lister. Vi har et stort produktspekter og er en av få kraftleverandører som tilbyr fastpriskontrakter på fem år.

Nettselskap som slutter seg til vår kommisjonærordning får tilgang til all vår kompetanse og vår produktportefølje for omsetning av kraftkontrakter til sine nettkunder. I denne ordningen tar vi all pris- og volumrisiko mens kommisjonærene, våre samarbeidspartnere, tar seg av kundekontakten og fakturering av nettleie og kraft. Vi har flere ulike felles markedstiltak gjennom samarbeidet. Seks kraftselskaper er i dag med i kommisjonærordningen til SKS.  

Entreprenørtjenester

SKS konsernet tilbyr vedlikehold, beredskap og bygging av anlegg på alle spenningsnivåer. Markedsområde er nordnorge med spesielt fokus på Nordland. Sjøfossen Energi AS ble en del av SKS-familien høsten 2013. Fram Kraftentreprenør AS (FRAM) og Sjøfossen's entreprenøravdeling tilbyr bygging og vedlikehold av anlegg for elektrisitet, enten i egen regi eller med samarbeidspartnere.

FRAM tilbyr tjenester på alle spenningsnivåer, og har i 2013 hatt leveranser til store nasjonale aktører. Sjøfossen Energi tilbyr tørris-blåserensing av nettstasjoner, og denne oppdragsmengden vokser fra år til år. Entreprenørselskapene arbeider betydelig mer konkurranseutsatt enn tidligere.

ImageSkriv ut artikkel - Gå til toppen