SKS Årsmelding 2013
Skriv ut artikkel

Salten Kraftsamband AS

Selskapet er morselskap i SKS-konsernet og består av konsernledelsen samt fire staber som leverer fellestjenester til konsernet, og i noen grad til virksomheter utenfor konsernet.

SKS Produksjon AS

Selskapet eier 11 vannkraftverk i Fauske-, Gildeskål- og Bodø kommune. I 2012 er SKS Heggmoen AS med to kraftstasjoner fusjonert inn i selskapet.

SKS Kraftsalg AS

SKS Kraftsalg selger strøm til privatpersoner og bedrifter i hele landet. Selskapets strategi har hele tiden vært å kunne tilby kundene et bredt utvalg av produkter til konkurransedyktige priser.

SKS Eiendom AS

SKS Eiendom står som eier og ansvarlig for driften og utleien av SKS konsernets bolig-, forretning- og driftsbygg. Selskapet har fire datterselskaper og eierskap i omlag 20 selskaper sombidrar til vekst og utvikling i landsdelen.

FRAM Kraftentreprenør AS

Selskapene og dets samarbeidspartnere representerer en stor faglig bredde og tilbyr tjenester innenfor utbygging og vedl.hold av prod.- og overføringsanlegg, prosjektering, tjenester innen bygg- og anlegg, mekaniske-, elektro- og fibertekniske arbeid.

Rødøy-Lurøy Kraftverk AS

Selskapet driver kraftproduksjon, kraftomsetning, og nettvirksomhet. Forsyningsområdet er kommunene Rødøy, Lurøy og Træna. Gjennom en kommisjonæravtale med SKS Kraftsalg AS tilbys kunder i dette området kraft til en konkurransedyktig pris.

Nord-Norsk Vindkraft AS

Selskapets formål er å utvikle og tilrettelegge for utbygging av vindkraftverk i Nord-Norge og primært i Nordland. Selskapet har ingen ansatte, men baserer sin virksomhet på et aktivt styre og innleie av fagkompetanse.

Govddesåga Kraftverk AS

Selskapets formål er å bygge ut og drive Goveddesåga kraftverk i Beiarn kommune. Utbyggingen skal utnytte fallet i Govddesåga fra kote 546 ned til Arstaddalsdammen på kote 333.

Sjøfossen Energi AS

Sjøfossen Energi ble etablert i 1945. Selskapet driver med kraftproduksjon og omsetning til engros- og sluttbrukermarkedet.


Skriv ut artikkel - Gå til toppen